Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning med hett vatten. Kemifritt och effektivt.

I Tyskland säljs cirka 5 000 ton av ogräsmedlet glyfosat varje år. Ändå föreligger misstankar om att växtskyddsmedlet kan orsaka cancer. Ett effektivt alternativ till kemiska ogräsmedel är hett vatten. I parker, på lekplatser och trottoarer får man snabbt och miljövänligt bort kirskål, maskroser och åkerfräken med hett vatten.

Ingen kemi

 

Pesticider och herbicider förstör inte bara ovälkommet ogräs, utan de kan också skada andra växter. Dessutom kan de kemiska ogräsdödarna ackumulera toxiner i mark, vatten och grödor. Till sist kan de giftiga ämnena på detta sätt hamna i våra kroppar. Med hett vatten däremot kan man få bort ogräs utan kemiska tillsatser, vilket skonar människan och miljön.

 

Hög verkningsgrad

 

Hett vatten verkar inte bara på ytan, utan förstör även rötterna till de ovälkomna växterna. Ogräset skadas så mycket att det inte längre kan ta upp tillräckligt med fukt och näringsämnen och så småningom dör det.

  

Lätt att använda

 

Termiskt ogräsbekämpning är väldigt enkelt. Man värmer upp hett vatten i ett mobilt rengörings- och ogräsbekämpningssystem och sprejar sedan direkt på offentliga platser, gatustenar eller trottoarer. Under det första året krävs det ungefär fem försök. Under det andra året och därefter räcker det att spreja tre till fyra gånger om året. I praktiken kan den här metoden för ogräsbekämpning användas på en mängd olika markytor och även i dåligt tillgängliga områden.

System för ogräsbekämpning

MCS 1000 HD


Det mobila systemet MCS för rengöring och ogräsbekämpning från CEMO är mycket flexibelt. Det kan användas oberoende av el- och vattentillförsel, kan fås med en ogräslans och har en temperatursensor som alltid garanterar perfekt vattentemperatur.

Till webbutiken

Separat förvaring och laddning av litiumbatterier

Perfekt skydd med säkra förvarings- och transportsystem från CEMO.

Till artikeln

Mobila bevattningssystem är lämpliga för professionell bevattning av större grönområden och parker.

Medelstora system används i trädgårdar och för skötsel och underhåll av kommunala grönområden och för fasadrengöring. Alla enheter är komplett monterade med motorpumpar och svängbara slangvindor. Det finns bevattningssystem med tankar i glasfiberförstärkt plats som rymmer upp till 6000 liter.