Förvaring, transport och dosering – för god säkerhet

Säkerhet är ett grundläggande mänskligt behov som vi känner av varje dag på olika sätt. Överallt där farliga ämnen kommer till användning måste dessa också transporteras och förvaras på ett säkert sätt.

 

CEMO sätter människan och naturen i första rummet. Det innebär att alla CEMO-produkter uppfyller senaste säkerhetsstandarder. Med lösningar från CEMO vill vi bevara och utveckla de värden som anförtrotts oss för morgondagens värld.

 

Årtionden av erfarenhet inom tillverkning av lager- och transportbehållare samt allt som rör transport och dosering gör att vi idag kan erbjuda ett omfattande sortiment av produkter för säker förvaring, transport och dosering.

 

Ställer du höga krav? Vi också!

Modernt, innovativt, hållbart!

Vi insåg tidigt vad hållbarhet betyder:
Vi har sedan flera år tillbaka säkerställt en resursbesparande produktion genom att vi övergått till biogaseldat kraftvärmeverk, solenergi, LED-lampor och värmeåtervinning. På detta sätt har vi lyckats spara in 350 ton Co2 per år.

Dessutom är våra glasfiberprodukter miljövänliga. De har en livslängd på flera årtionden och kan repareras enkelt och bekvämt. Vi lämnar 35 års materialgaranti för hållbar säkerhet. Och om de en dag måste kasseras kan materialet återvinnas.

DT-Mobil COMBI - Bensin när som helst, var som helst

Bli oberoende med en mobil COMBI-tankstation för diesel och AdBlue®.

Till artikeln

Vi finns alltid här för dig.

Besök CEMO:s nya digitala cinema.

Starta film