PumparSäker förvaring. Med CEMO så klart.

Certifierade miljöskåp och spillskydd för gården

 

På 1960-talet hörde vinodlarna i de omkringliggande vinregionerna till våra första kunder. Därför har vi kunnat följa hanteringen av farliga ämnen inom jordbruket redan från allra första början. Och vi har alltid varit kända som tillförlitliga pionjärer och banbrytare.

 

I det egna familjeföretaget tillverkar vi kvalitetsprodukter av högkvalitativa och godkända material som under årtionden har visat sig fungera utmärkt. Läs mer om förvaring av farliga ämnen inom lantbruket. Utnyttja fördelarna med ökad säkerhet med produkter från CEMO.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Viktiga föreskrifter och bestämmelser

Förvaringsföreskrifter

 

För närvarande finns det ingen lagstiftning som reglerar förvaringen av litiumbatterier. Men detta ska inte uppfattas som en "fribiljett till att gör ingenting". Enligt REACH är litiumbatterier produkter och definitionsmässigt därför inga farliga ämnen. En sak är dock alla eniga om: Internt ska litiumbatterier hanteras och förvaras som ett farligt ämne (se även VdS 3103).

Prestandaklassificeringen av litiumbatterier (låg, medel, hög prestanda) har stor betydelse för hur litiumbatterier ska förvaras (se allmänna och specifika säkerhetsbestämmelser). Försäkringsbolagen har givit ut skriftliga rekommendationer (broschyr VdS 3103) som betraktas som likvärdiga och även bindande.

Spillskydd från CEMO klarar mer

Eld, brand, hög värme. Detta är risker som är förknippade med litiumbatterier

Kemikalier på arbetsplatsen: Fem tips för säker förvaring

Säkerhets- och miljöskåp från CEMO

Separat förvaring och laddning av litiumbatterier.

I vår webbutik hittar du säkerhetsskåp, hyllsystem och tillbehör som underlättar ditt arbete med farliga ämnen på gården – från spillskydd av polyeten för små kembehållare till miljöskåp för farliga kemikalier.

 

Har du speciella frågor eller är du i behov av kompetent rådgivning? Kontakta oss. Vi står gärna till tjänst. Med produkter från CEMO får du kvalitet och service som alltid är anpassad till dina behov – oavsett hur mycket växtskyddsmedel du vill förvara.

DT-Mobil COMBI - Bensin när som helst, var som helst

Bli oberoende med en mobil COMBI-tankstation för diesel och AdBlue®.

Till artikeln

Vi finns alltid här för dig.

Besök CEMO:s nya digitala cinema.

Starta film