Litiumbatterier

Separat förvaring och laddning av litiumbatterier.

Litiumbatterier har blivit en del av vår vardag, De döljer sig i en rad olika elektriska apparater, alltifrån mobiltelefoner till elcyklar och sladdlösa skruvmejslar. När du hanterar de innovativa batterierna bör du alltid komma ihåg att litiumbatterier är farligt gods. I extrema fall kan de explodera och orsaka bränder, särskilt under laddningsprocessen. Här förklarar vi varför det är viktigt att använda lämpliga laddningsskåp och varför du aldrig ska ladda litiumbatterier på samma ställe som andra batterier eller brandfarliga material/apparater förvaras.

Laddningsfasen är farligast

 

De flesta bränder med litiumbatterier uppstår under laddningsfasen. Om du laddar batterier på samma ställe där de förvaras ökar risken för en kraftig brandutveckling, om det skulle börja brinna. För om ett litiumbatteri börjar brinna kan det leda till en kedjereaktion: Elden från det brinnande batteriet sprider sig snabbt till andra litiumbatterier. Ju fler batterier som finns i omedelbar närhet, till exempel i samma skåp, desto större blir skadan. I värsta fall går det inte att begränsa branden lokalt, utan istället kan det inträffa olyckor med person- och sakskador.

 

Begränsat antal, mindre brandrisk

 

Stora, rymliga skåp verkar vid första anblicken ha den fördelen att de rymmer många litiumbatterier som kan laddas på ett relativt litet utrymme. Den stor nackdelen, om det skulle börjar brinna, är emellertid att alla litiumbatterier dras med i branden som snabbt tar en rasande fart medan släckningsarbetet tar längre tid. Därför lyder regeln: Ju färre batterier, desto mer hanterbar är risken. För att inte tala om bränder som inträffar obemärkt, vilket innebär att ytterligare åtgärder endast kan vidtas med tidsfördröjning. En liten skåpsstorlek ligger därför också helt i räddningstjänstens intresse. Trots detta behöver du inte göra avkall på flexibel förvaring när det gäller kvantitet.  Laddningsskåpen från CEMO kan lyftas med truck och är stapelbara, så att de kan anpassas och kompletteras allt efter behovet.

 

Rätt plats för varje batteri

 

Förvaring, laddning, insamling. Litiumbatteriets skick är avgörande för rätt förvaring. Eftersom risken för brand är särskilt hög under laddningsfasen bör ett  laddningsskåp  erbjuda särskilt hög säkerhet. Det bör exempelvis ha speciella brandskyddstätningar och larmfunktioner. Som förvaring av intakta litiumbatterier lämpa sig en stötsäker plastbehållare. Defekta eller uppenbart skadade batterier kräver emellertid lite mer; de hör hemma i batteritunnan. För båda behållarna gäller att de endast ska användas tillsammans med flamhämmande, icke-brandfarlig vermikulit eller expanderat glasgranulat så att det bildas en avskärmning vid brand.

DT-Mobil COMBI - Bensin när som helst, var som helst

Bli oberoende med en mobil COMBI-tankstation för diesel och AdBlue®.

Till artikeln

Vi finns alltid här för dig.

Besök CEMO:s nya digitala cinema.

Starta film