Förvaring av farliga ämnen

Golvelement: Att tänka på när du ska köpa golvelement

Spillskydd är ett absolut måste vid förvaring av farliga ämnen. Spillskydd skyddar vid kemiläckage Med ett spillskydd säkerställer du att miljön inte förorenas när farliga vätskor läcker ut. Att rada upp många spillskydd bredvid varandra för att täcka stora ytor är inte alltid så lätt. Luckor mellan trågen medför en potentiell fara samtidigt som lastningen blir ett styrkeprov eller kräver tidsödande omlastning på lagerplatsen. Med våra golvelement undviker du dessa problem och säkrar också stora lagerytor. I den här artikeln får du veta vad du bör tänka på när du köper golvelement och vad som kännetecknar ett bra sådant skydd.

Bra att veta om materialet

 

Golvelement är inte lika med golvelement På ett golvelement kan du förvara olika kemikalier beroende på typ av elementmaterial. Golvelement av polyeten med allmänt byggnadsgodkännande är lämpliga för ämnen som är farliga för vatten och är särskilt resistenta mot syror och alkalier. Brandfarliga vätskor som olja eller bensin ska förvaras på golvelement av stål, eftersom dessa är brandsäkra. 

 

Har du speciella önskemål?

 

Hur flexibelt kan golvelementen kombineras? Passar de också i rum med vinklade väggar? Går det att bygga ut dem? Detta är frågor du alltid bör ställa dig innan du köper golvelement. Ett bra elementsystem kan anpassas till dina behov, till exempel med fler spillskydd. Om mängden förvarade kemikalier minskar bör du kunna utnyttja möjligheten att anpassa golvelementen till detta.

 

Räcker uppsamlingsmängden?

 

Spillskydd ska kunna klara minst 10 procent av lagervolymen eller den största förvarade behållarstorleken. I vattenskyddsområden måste 100 procent av den lagrade mängden kunna vallas in. Detta bör du tänka på när det gäller golvelementens upptagningsvolym.

 

Och lastningen? Det är också enkelt.

 

Fat, dunkar och tankar som förvaras på golvelementen är vanligtvis mycket tunga. Med en lastramp underlättas lastningen. I bästa fall har rampen en bekväm höjd och är inte för brant. Om du köper golvelement bör du fundera på om det går att komplettera med en ramp vid ett senare tillfälle.

 

Stabilt och robust

 

Säkerheten går före – även med golvelement. Därför spelar golvelementens bärförmåga en avgörande roll. Förbindningsskenor och fästbultar säkerställer att elementen kombineras på ett säkert sätt. För att undvika olyckor är det särskilt viktigt att alla delar är halksäkra.

Den nya ledningsgruppen inleder sitt arbete

Byte av verkställande direktör hos CEMO GmbH och strategiska förändringar inför framtiden.

Till artikeln

Separat lagring och laddning av litiumbatterier

Perfekt skydd med säkra förvarings- och transportsystem från CEMO.

Till artikeln

DT-Mobil COMBI - Bensin när som helst, var som helst

Bli oberoende med en mobil COMBI-tankstation för diesel och AdBlue®.

Till artikeln

Säker förvaring av farligt gods med produkter från CEMO.

Att skydda människan och naturen har alltid varit högsta prioritet för CEMO. Säker förvaring av farliga ämnen som bränsle och smörjmedel är därför målet för vårt arbete. CEMO utvecklar produkter för förvaring av farliga ämnen som uppfyller alla rättsliga krav och där säkerhet kombineras med praktisk nytta och utmärkt hanterbarhet.

Som de pionjärer vi är inom förvaring av farliga ämnen kan du förvänta dig modern förvaringsteknik, högsta kvalitet och utmärkt service av oss. Vi känner till de krav som gäller för de ämnen som skall förvaras och levererar en produkt som är skräddarsydd efter dina behov.

 

Rättsliga krav på förvaring av farliga ämnen

 

Mycket brandfarliga, giftiga, frätande, explosiva och hälsoskadliga ämnen betraktas som farliga ämnen och styrs av rättsliga krav. Eftersom sådana ämnen används på många industriföretag är säker förvaring av farliga ämnen en fråga som gäller för alla branscher.

Lagar, standarder och olycksförebyggande föreskrifter är avsedda att säkerställa att farliga ämnen hanteras på rätt sätt. Beroende på ämne, mängd och riskbedömning krävs olika säkerhetsåtgärder. Separat förvaring av brandfarliga ämnen och användning av förvaringsmetoder som uppfyller lagstadgade föreskrifter och typgodkännanden är också obligatoriska krav. CEMO har varit aktivt på området förvaring av farligt material i flera decennier och är därför expert på tillverkning av säker och lagstadgad lagerteknik.

 

Praktiska produkter för säker förvaring av farliga ämnen

 

Vi tillhandahåller ett omfattande utbud av olika produkter för säker förvaring av farliga ämnen som uppfyller alla rättsliga krav. CEMO har den rätta lösningen för alla behov, från spillskydd och industrihyllor till tankar, skåp och behållare. Vi har rätt förvaringsteknik för både inom- och utomhusbruk.

Våra produkter av glasfiberplast, polyeten och stål uppfyller alla gällande säkerhetskrav och gör att du kan förvara farliga ämnen på ett utrymmessnålt sätt i enlighet med bestämmelserna. Vi levererar även tillbehör och utbyggnadsenheter som är anpassade till vår förvaringsteknik.

Vårt team svarar på alla frågor du har om förvaring av farliga ämnen och erbjuder omfattande service. När det gäller förvaring av farliga ämnen kan du lita på våra experters kunskap och erfarenhet.