Litiumbatterier

Separat förvaring och laddning av litiumbatterier.

Litiumbatterier har blivit en del av vår vardag, De döljer sig i en rad olika elektriska apparater, alltifrån mobiltelefoner till elcyklar och sladdlösa skruvmejslar. När du hanterar de innovativa batterierna bör du alltid komma ihåg att litiumbatterier är farligt gods. I extrema fall kan de explodera och orsaka bränder, särskilt under laddningsprocessen. Här förklarar vi varför det är viktigt att använda lämpliga laddningsskåp och varför du aldrig ska ladda litiumbatterier på samma ställe som andra batterier eller brandfarliga material/apparater förvaras.

Laddningsfasen är farligast

 

De flesta bränder med litiumbatterier uppstår under laddningsfasen. Om du laddar batterier på samma ställe där de förvaras ökar risken för en kraftig brandutveckling, om det skulle börja brinna. För om ett litiumbatteri börjar brinna kan det leda till en kedjereaktion: Elden från det brinnande batteriet sprider sig snabbt till andra litiumbatterier. Ju fler batterier som finns i omedelbar närhet, till exempel i samma skåp, desto större blir skadan. I värsta fall går det inte att begränsa branden lokalt, utan istället kan det inträffa olyckor med person- och sakskador.

 

Begränsat antal, mindre brandrisk

 

Stora, rymliga skåp verkar vid första anblicken ha den fördelen att de rymmer många litiumbatterier som kan laddas på ett relativt litet utrymme. Den stor nackdelen, om det skulle börjar brinna, är emellertid att alla litiumbatterier dras med i branden som snabbt tar en rasande fart medan släckningsarbetet tar längre tid. Därför lyder regeln: Ju färre batterier, desto mer hanterbar är risken. För att inte tala om bränder som inträffar obemärkt, vilket innebär att ytterligare åtgärder endast kan vidtas med tidsfördröjning. En liten skåpsstorlek ligger därför också helt i räddningstjänstens intresse. Trots detta behöver du inte göra avkall på flexibel förvaring när det gäller kvantitet.  Laddningsskåpen från CEMO kan lyftas med truck och är stapelbara, så att de kan anpassas och kompletteras allt efter behovet.

 

Rätt plats för varje batteri

 

Förvaring, laddning, insamling. Litiumbatteriets skick är avgörande för rätt förvaring. Eftersom risken för brand är särskilt hög under laddningsfasen bör ett  laddningsskåp  erbjuda särskilt hög säkerhet. Det bör exempelvis ha speciella brandskyddstätningar och larmfunktioner. Som förvaring av intakta litiumbatterier lämpa sig en stötsäker plastbehållare. Defekta eller uppenbart skadade batterier kräver emellertid lite mer; de hör hemma i batteritunnan. För båda behållarna gäller att de endast ska användas tillsammans med flamhämmande, icke-brandfarlig vermikulit eller expanderat glasgranulat så att det bildas en avskärmning vid brand.

DT-Mobil COMBI - Bensin när som helst, var som helst

Bli oberoende med en mobil COMBI-tankstation för diesel och AdBlue®.

Till artikeln

Vi finns alltid här för dig.

Besök CEMO:s nya digitala cinema.

Starta film

Säker förvaring av farligt gods med produkter från CEMO.

Att skydda människan och naturen har alltid varit högsta prioritet för CEMO. Säker förvaring av farliga ämnen som bränsle och smörjmedel är därför målet för vårt arbete. CEMO utvecklar produkter för förvaring av farliga ämnen som uppfyller alla rättsliga krav och där säkerhet kombineras med praktisk nytta och utmärkt hanterbarhet.

Som de pionjärer vi är inom förvaring av farliga ämnen kan du förvänta dig modern förvaringsteknik, högsta kvalitet och utmärkt service av oss. Vi känner till de krav som gäller för de ämnen som skall förvaras och levererar en produkt som är skräddarsydd efter dina behov.

 

Rättsliga krav på förvaring av farliga ämnen

 

Mycket brandfarliga, giftiga, frätande, explosiva och hälsoskadliga ämnen betraktas som farliga ämnen och styrs av rättsliga krav. Eftersom sådana ämnen används på många industriföretag är säker förvaring av farliga ämnen en fråga som gäller för alla branscher.

Lagar, standarder och olycksförebyggande föreskrifter är avsedda att säkerställa att farliga ämnen hanteras på rätt sätt. Beroende på ämne, mängd och riskbedömning krävs olika säkerhetsåtgärder. Separat förvaring av brandfarliga ämnen och användning av förvaringsmetoder som uppfyller lagstadgade föreskrifter och typgodkännanden är också obligatoriska krav. CEMO har varit aktivt på området förvaring av farligt material i flera decennier och är därför expert på tillverkning av säker och lagstadgad lagerteknik.

 

Praktiska produkter för säker förvaring av farliga ämnen

 

Vi tillhandahåller ett omfattande utbud av olika produkter för säker förvaring av farliga ämnen som uppfyller alla rättsliga krav. CEMO har den rätta lösningen för alla behov, från spillskydd och industrihyllor till tankar, skåp och behållare. Vi har rätt förvaringsteknik för både inom- och utomhusbruk.

Våra produkter av glasfiberplast, polyeten och stål uppfyller alla gällande säkerhetskrav och gör att du kan förvara farliga ämnen på ett utrymmessnålt sätt i enlighet med bestämmelserna. Vi levererar även tillbehör och utbyggnadsenheter som är anpassade till vår förvaringsteknik.

Vårt team svarar på alla frågor du har om förvaring av farliga ämnen och erbjuder omfattande service. När det gäller förvaring av farliga ämnen kan du lita på våra experters kunskap och erfarenhet.