Litiumbatterier

Eld, brand, hög värme. Detta är risker som är förknippade med litiumbatterier

Litiumjonbatterier finns överallt: i smarta telefoner, verktyg, bilar och när det föreligger behov av nätoberoende elförsörjning. De har många fördelar, till exempel är de mycket effektiva och har lång livslängd. De är också relativt billiga och håller många laddningscykler. Ändå får litiumjonbatterierna ofta mycket kritik. Ett av skälen är att överhettade batterier tidigare var orsaken till många bränder. Här förklarar vi hur den så kallade termiska rusningen (thermal runawayen) uppstår och hur den kan förhindras.

Vad är termiska rusning eller ”thermal runaway”?

 

Med termisk rusning menas en process som får ett litiumjonbatteri att börja brinna eller explodera. Om ett batteri överhettas kan battericellen börja brinna. Då inträffar en kedjereaktion genom att den brinnande cellen värmer upp den angränsande cellen, som också börjar brinna. Det sker då en explosionsartad brandstart.

 

Varför överhettas ett batteri?

 

Orsaken är vanligtvis en termisk rusning inuti batteriet. Konstruktionsfel, dammpartiklar eller skador kan orsaka kortslutning. Plus- och minuspolen brukar vara åtskilda från varandra. Detta säkerställs med separatorn, en tunn plastfolie. Sprickor i separatorn kan orsaka kortslutning och efterföljande värmeutveckling. Det fatala är att små batteriskador inte brukar orsaka någon brand till att börja med, utan det kan dröja flera timmar Om en elbil är inblandad i en trafikolycka kan det dröja 72 timmar, eller till och med ännu längre, innan batteriet fattar eld. I vilket fall som helst måste man invänta den här tiden för att vara på den säkra sidan. Detta gäller även andra typer av skador, till exempel om man tappar mobiltelefonen på golvet. 

 

Betyder det att litiumjonbatterier är farliga?

 

Överhettade litiumjonbatterier kan orsaka bränder i elbilar, mobiltelefoner, GPS-system, bärbara datorer och många andra elektroniska enheter Man kan emellertid minska risken genom att vidta följande säkerhetsåtgärder:

 

  • Undvik att snabbladda telefoner.
  • Lägg aldrig batteridrivna enheter i solen.
  • Använd endast laddningskablar av originaltyp.

 

Hur känner jag igen ett skadat batteri?

 

Det syns för det mesta inte utanpå om ett litiumjonbatteri är skadat. Om det luktar plast eller gas om batteriet kan det vara ett tecken på att det är defekt. Likaså om det har svullnat. En annan sak som kan vara bra att veta ur säkerhetssynpunkt är att ett urkopplat batteri aldrig ska vara varmt .

 

Vad ska jag göra om det börjar brinna?

 

Om det verkligen skulle börjar brinna kan man släcka litiumjonbatterier med mycket stora mängder vatten. Undvik emellertid att släcka riskabla bränder. Ring istället räddningstjänsten 112, om du är osäker.

DT-Mobil COMBI - Bensin när som helst, var som helst

Bli oberoende med en mobil COMBI-tankstation för diesel och AdBlue®.

Till artikeln

Vi finns alltid här för dig.

Besök CEMO:s nya digitala cinema.

Starta film

Säker förvaring av farligt gods med produkter från CEMO.

Att skydda människan och naturen har alltid varit högsta prioritet för CEMO. Säker förvaring av farliga ämnen som bränsle och smörjmedel är därför målet för vårt arbete. CEMO utvecklar produkter för förvaring av farliga ämnen som uppfyller alla rättsliga krav och där säkerhet kombineras med praktisk nytta och utmärkt hanterbarhet.

Som de pionjärer vi är inom förvaring av farliga ämnen kan du förvänta dig modern förvaringsteknik, högsta kvalitet och utmärkt service av oss. Vi känner till de krav som gäller för de ämnen som skall förvaras och levererar en produkt som är skräddarsydd efter dina behov.

 

Rättsliga krav på förvaring av farliga ämnen

 

Mycket brandfarliga, giftiga, frätande, explosiva och hälsoskadliga ämnen betraktas som farliga ämnen och styrs av rättsliga krav. Eftersom sådana ämnen används på många industriföretag är säker förvaring av farliga ämnen en fråga som gäller för alla branscher.

Lagar, standarder och olycksförebyggande föreskrifter är avsedda att säkerställa att farliga ämnen hanteras på rätt sätt. Beroende på ämne, mängd och riskbedömning krävs olika säkerhetsåtgärder. Separat förvaring av brandfarliga ämnen och användning av förvaringsmetoder som uppfyller lagstadgade föreskrifter och typgodkännanden är också obligatoriska krav. CEMO har varit aktivt på området förvaring av farligt material i flera decennier och är därför expert på tillverkning av säker och lagstadgad lagerteknik.

 

Praktiska produkter för säker förvaring av farliga ämnen

 

Vi tillhandahåller ett omfattande utbud av olika produkter för säker förvaring av farliga ämnen som uppfyller alla rättsliga krav. CEMO har den rätta lösningen för alla behov, från spillskydd och industrihyllor till tankar, skåp och behållare. Vi har rätt förvaringsteknik för både inom- och utomhusbruk.

Våra produkter av glasfiberplast, polyeten och stål uppfyller alla gällande säkerhetskrav och gör att du kan förvara farliga ämnen på ett utrymmessnålt sätt i enlighet med bestämmelserna. Vi levererar även tillbehör och utbyggnadsenheter som är anpassade till vår förvaringsteknik.

Vårt team svarar på alla frågor du har om förvaring av farliga ämnen och erbjuder omfattande service. När det gäller förvaring av farliga ämnen kan du lita på våra experters kunskap och erfarenhet.