Förvaring av farligt gods

Säker förvaring på europallar: Så går det till.

1200 mm x 800 mm x 144 mm: Europallen eller europoolpallen är en av de mest populära återanvändbara pallarna i Europa. Träpallen som är standardiserad enligt EN 13698-1 möjliggör platsbesparande förvaring och säker transport. Vi visar dig vad du behöver tänka på när du förvarar farligt gods på den klassiska pallen.

Använd endast intakta pallar!

 

Avbruten bräda, oläsligt EPAL-märke, kloss saknas: Så får inte en europall se ut. En pall med följande skador ska bytas ut eller kasseras:

 

  • En bräda är avbruten eller saknas.
  • Mer än två brädor har så stora flisor att mer än ett spik- eller skruvskaft syns.
  • En kloss saknas eller är så kluven att mer än ett spik- eller skruvskaft syns.
  • Viktiga märken saknas eller är oläsliga.

 

Observera nyttolasten!

 

En europall klarar mellan 1 000 och 1 500 kg. Det beror på hur godset är fördelat på pallen. Vid punktbelastning bör vikten inte överskrida 1000 kg. Om lasten fördelas jämnt på pallen ökar nyttolasten till 1 500 kg.

 

Tänk på att lasta pallen på rätt sätt!

 

Säkerhet är allt – även när du lastar europallar. Kontrollera alltid att godset är ordentligt säkrat. Använd till exempel spännband. Fördela vikten jämnt på pallen så att den inte kan välta.

Emballage, såsom folie, skyddar godset på pallen och underlättar transporten.

 

Glöm inte förvaringsplatsen!

 

För att spara utrymme på lagret förvaras ofta pallar utomhus. Kom ihåg att väder och vind kan påverka europallarna. Kontrollera därför pallarna regelbundet med avseende på skador till följd av ogynnsamma väderförhållanden, och tänk på att lagervarorna kan bli tyngre av regnvatten eller till och med få allvarliga skador.

 

Använd spillskydd för pallar!

 

Spillskydd krävs för säker och korrekt förvaring av farliga ämnen. Spillskydd för pallar möjliggör praktisk och platsbesparande förvaring eftersom euro- och industripallar kan staplas direkt ovanpå varandra.

De nya spillskydden för pallar från CEMO

Den nya ledningsgruppen inleder sitt arbete

Byte av verkställande direktör hos CEMO GmbH och strategiska förändringar inför framtiden.

Till artikeln

Separat lagring och laddning av litiumbatterier

Perfekt skydd med säkra förvarings- och transportsystem från CEMO.

Till artikeln

DT-Mobil COMBI - Bensin när som helst, var som helst

Bli oberoende med en mobil COMBI-tankstation för diesel och AdBlue®.

Till artikeln

Säker förvaring av farligt gods med produkter från CEMO.

Att skydda människan och naturen har alltid varit högsta prioritet för CEMO. Säker förvaring av farliga ämnen som bränsle och smörjmedel är därför målet för vårt arbete. CEMO utvecklar produkter för förvaring av farliga ämnen som uppfyller alla rättsliga krav och där säkerhet kombineras med praktisk nytta och utmärkt hanterbarhet.

Som de pionjärer vi är inom förvaring av farliga ämnen kan du förvänta dig modern förvaringsteknik, högsta kvalitet och utmärkt service av oss. Vi känner till de krav som gäller för de ämnen som skall förvaras och levererar en produkt som är skräddarsydd efter dina behov.

 

Rättsliga krav på förvaring av farliga ämnen

 

Mycket brandfarliga, giftiga, frätande, explosiva och hälsoskadliga ämnen betraktas som farliga ämnen och styrs av rättsliga krav. Eftersom sådana ämnen används på många industriföretag är säker förvaring av farliga ämnen en fråga som gäller för alla branscher.

Lagar, standarder och olycksförebyggande föreskrifter är avsedda att säkerställa att farliga ämnen hanteras på rätt sätt. Beroende på ämne, mängd och riskbedömning krävs olika säkerhetsåtgärder. Separat förvaring av brandfarliga ämnen och användning av förvaringsmetoder som uppfyller lagstadgade föreskrifter och typgodkännanden är också obligatoriska krav. CEMO har varit aktivt på området förvaring av farligt material i flera decennier och är därför expert på tillverkning av säker och lagstadgad lagerteknik.

 

Praktiska produkter för säker förvaring av farliga ämnen

 

Vi tillhandahåller ett omfattande utbud av olika produkter för säker förvaring av farliga ämnen som uppfyller alla rättsliga krav. CEMO har den rätta lösningen för alla behov, från spillskydd och industrihyllor till tankar, skåp och behållare. Vi har rätt förvaringsteknik för både inom- och utomhusbruk.

Våra produkter av glasfiberplast, polyeten och stål uppfyller alla gällande säkerhetskrav och gör att du kan förvara farliga ämnen på ett utrymmessnålt sätt i enlighet med bestämmelserna. Vi levererar även tillbehör och utbyggnadsenheter som är anpassade till vår förvaringsteknik.

Vårt team svarar på alla frågor du har om förvaring av farliga ämnen och erbjuder omfattande service. När det gäller förvaring av farliga ämnen kan du lita på våra experters kunskap och erfarenhet.