Förvaring av farligt gods

Säkerhets- och miljöskåp från CEMO

För säker och korrekt förvaring av miljöfarliga ämnen i byggnader har CEMO tagit fram speciella miljöskåp, säkerhetsskåp, rumsbehållare och batteridrivna säkerhetsskåp. De är tillverkade av högkvalitativ stålplåt eller korrosionsbeständig polyeten och försedda med smarta detaljer, vilket gör de överlägset effektiva i det dagliga arbetet. Ta det säkra före det osäkra – med CEMO.

[Translate to Schwedisch:] CEMO Umweltschrank

Miljöskåp från CEMO

 

CEMO tillhandahåller miljöskåp som passar dina behov, oavsett om det gäller förvaring av dunkar, fat eller småbehållare. Välj skåpsstorlek, galler och stativ efter behov och utnyttja alla tekniska finesser: Flyttbara hyllplan, bottenspillskydd som kan dras ut tillsammans med dunkhyllan eller med låsvred som standard – kvalitet från CEMO som syns i alla led.

 

För användningsområden med frätande syror och baser har vi utvecklat kemikalieskåpet i polyeten. Det smarta modulskåpet finns i fyra olika storlekar – antingen med höger- eller vänsterhängda dörrar. Spillskyddet är integrerat i golvet. Kemikalieskåpet i polyeten kan låsas med hänglås och kan monteras utan verktyg på bara fem minuter. Så många funktioner erbjuder bara CEMO.

 

Säkerhetsskåp från CEMO

 

Säkerhetsskåp från CEMO har tagits fram speciellt för korrekt förvaring av farliga kemikalier i arbetslokaler i enlighet med DIN EN 14470-1 och TRGS 510. Stommen består av ett icke brännbart byggmaterial och kan transporteras med gaffeltruck. Med praktiska, flyttbara hyllplan och fullutdrag från CEMO kan du planera säkerhetsskåpet exakt efter dina behov.

 

Förrådscontainrar av galvaniserat stål har ståhöjd och är lämpliga för förvaring eller omlokalisering av större mängder gods. CEMO erbjuder robusta förrådscontainrar i olika storlekar och utföranden. Det gäller speciellt för vattenförorenande ämnen och brandfarliga vätskor, med naturlig ventilation, värmeisolering eller skjutdörr. Har du frågor? Kontakta oss. Vi står gärna till tjänst.

 

Våra depåer för farliga kemikalier av stål är gjorda för utomhusbruk. Depåer för farliga kemikalier från CEMO har väderbeständig ytlackering, ventilationsspringor och låsbara dörrar som gör dem säkra och resistenta mot yttre påverkan och obehörig åtkomst. De erbjuder också gott om utrymme för kemikalie- och europapallar och är godkända för förvaring av vattenförorenande och brandfarliga vätskor enligt StawaR.

 

Säkerhetsskåp för batterier från CEMO

 

Även om det ännu inte finns några föreskrifter för hur litiumbatterier ska förvaras är hanteringen av dem inte riskfri. Därför rekommenderar vi på CEMO vårt specialframtagna säkerhetsskåp för batteri för säker batteriförvaring. Det skyddar mot höga temperaturer, mot kortslutning av batteripolerna och mot mekaniska skador. Dessutom får du hjälp att källsortera trasiga batterier.

 

Batteriskåp FWF90 finns i tre storlekar med monolitiska brandskyddsskivor och kabelgenomföring (tillval). FWF90 PRO har också en speciell förreglingsteknik för dörrarna, en skyddsmekanism vid batteribrand och en central skiljevägg som tillval för varje hyllplan. Defekta batterier kan sorteras och förvaras på ett säkert sätt i batteritunnan och i uppsamlingsbehållaren.

[Translate to Schwedisch:] Entdecken Sie unsere Umweltschränke

[Translate to Schwedisch:] CEMO Umweltschrank mit Schiebetür[Translate to Schwedisch:] Entdecken Sie unsere Umweltschränke

[Translate to Schwedisch:] Entdecken Sie unsere Akku-Ladeschränke

[Translate to Schwedisch:] CEMO Akku-Ladeschränke[Translate to Schwedisch:] Entdecken Sie unsere Akku-Ladeschränke

[Translate to Schwedisch:] Entdecken Sie unsere Sicherheitsschränke

[Translate to Schwedisch:] CEMO-Sicherheitsschrank[Translate to Schwedisch:] Entdecken Sie unsere Sicherheitsschränke

Den nya ledningsgruppen inleder sitt arbete

Byte av verkställande direktör hos CEMO GmbH och strategiska förändringar inför framtiden.

Till artikeln

Separat lagring och laddning av litiumbatterier

Perfekt skydd med säkra förvarings- och transportsystem från CEMO.

Till artikeln

DT-Mobil COMBI - Bensin när som helst, var som helst

Bli oberoende med en mobil COMBI-tankstation för diesel och AdBlue®.

Till artikeln

Säker förvaring av farligt gods med produkter från CEMO.

Att skydda människan och naturen har alltid varit högsta prioritet för CEMO. Säker förvaring av farliga ämnen som bränsle och smörjmedel är därför målet för vårt arbete. CEMO utvecklar produkter för förvaring av farliga ämnen som uppfyller alla rättsliga krav och där säkerhet kombineras med praktisk nytta och utmärkt hanterbarhet.

Som de pionjärer vi är inom förvaring av farliga ämnen kan du förvänta dig modern förvaringsteknik, högsta kvalitet och utmärkt service av oss. Vi känner till de krav som gäller för de ämnen som skall förvaras och levererar en produkt som är skräddarsydd efter dina behov.

 

Rättsliga krav på förvaring av farliga ämnen

 

Mycket brandfarliga, giftiga, frätande, explosiva och hälsoskadliga ämnen betraktas som farliga ämnen och styrs av rättsliga krav. Eftersom sådana ämnen används på många industriföretag är säker förvaring av farliga ämnen en fråga som gäller för alla branscher.

Lagar, standarder och olycksförebyggande föreskrifter är avsedda att säkerställa att farliga ämnen hanteras på rätt sätt. Beroende på ämne, mängd och riskbedömning krävs olika säkerhetsåtgärder. Separat förvaring av brandfarliga ämnen och användning av förvaringsmetoder som uppfyller lagstadgade föreskrifter och typgodkännanden är också obligatoriska krav. CEMO har varit aktivt på området förvaring av farligt material i flera decennier och är därför expert på tillverkning av säker och lagstadgad lagerteknik.

 

Praktiska produkter för säker förvaring av farliga ämnen

 

Vi tillhandahåller ett omfattande utbud av olika produkter för säker förvaring av farliga ämnen som uppfyller alla rättsliga krav. CEMO har den rätta lösningen för alla behov, från spillskydd och industrihyllor till tankar, skåp och behållare. Vi har rätt förvaringsteknik för både inom- och utomhusbruk.

Våra produkter av glasfiberplast, polyeten och stål uppfyller alla gällande säkerhetskrav och gör att du kan förvara farliga ämnen på ett utrymmessnålt sätt i enlighet med bestämmelserna. Vi levererar även tillbehör och utbyggnadsenheter som är anpassade till vår förvaringsteknik.

Vårt team svarar på alla frågor du har om förvaring av farliga ämnen och erbjuder omfattande service. När det gäller förvaring av farliga ämnen kan du lita på våra experters kunskap och erfarenhet.