CEMO Kunskap

Vattenhushållningslagen

Vatten är liv.Vatten är allt.Vatten är allt.Vatten är allt.Därför trädde vattenhushållningslagen (WHG) i kraft redan 1960,Vatten är allt.Vatten är allt. lika länge som CEMO har funnits. För arbeten med farliga ämnen och vattenförorenande vätskor erbjuder vi smarta idéer och tillbehör för transport och förvaring.

[Translate to Schwedisch:] Wasserhaushaltsgesetz

Våra produkter följer vattenhushållningslagens målsättning och har till syfte att skydda människor och förhindra att miljön, särskilt då våra vattendrag, förorenas. Våra spillskydd spelar till exempel en viktig roll när det gäller att omhänderta farliga ämnen.

 

Om följande arbetsuppgifter ingår i ditt dagliga arbete, bör du studera den tyska vattenhushållningslagen närmare.

Ytvatten

 

  • Uppdämning och sänkning av grundvattenytan
  • Tappning och avledning av vatten
  • Avlägsnande av fasta ämnen i den mån detta påverkar vattenstatusen eller vattenavrinningen.
  • Dumpning och utsläpp av farliga ämnen.

Kustvatten

 

  • Dumpning och utsläpp av farliga ämnen

 

Grundvatten

 

  • Utsläpp av farliga ämnen
  • Avlägsnande, utgrävning, friläggning och avledning
  • Uppdämning, sänkning och omledning av vatten via kanalsystem, avsedda eller lämpliga för detta

DT-Mobil COMBI - Bensin när som helst, var som helst

Bli oberoende med en mobil COMBI-tankstation för diesel och AdBlue®.

Till artikeln

Vi finns alltid här för dig.

Besök CEMO:s nya digitala cinema.

Starta film

Stationära och mobila tankstationer och tankanläggningar från CEMO

Att för den egna verksamheten kunna tanka oberoende av de etablerade bensinstationerna och på avlägsna platser är både bekvämt och säkert, samtidigt som det innebär många fördelar. Hos CEMO hittar du tankstationer och tankanläggningar som passar dina behov av säker förvaring och bränsletransport. Hos oss hittar du behovsanpassade koncept – från lätthanterliga lösningar för eget bruk till ståltankar för byggindustrin, lant- och skogsbruket.

CEMO är marknadsledande i Tyskland när gäller lagenliga helhetssystem för tankställen för egen verksamhet. Vi tillhandahåller tankstationer och tankanläggningar för diesel, bensin och AdBlue® (DEF och ARLA 32), så att din bränsleförsörjning är tryggad även långt borta från reguljära bensinstationer, med bibehållna höga säkerhetskrav.

 

Tankstationer och tankanläggningar för diesel, bensin och AdBlue® (DEF och ARLA 32)

 

CEMO erbjuder stationära och mobila tankstationer och tankanläggningar för olika sorters bränsle. Våra produkter uppfyller självklart alla lagstadgade krav, oavsett vilken sorts bränsle det handlar om. Faktorer som explosionstålighet, flamsäkerhet och vattenskyddsklasser spelar stor roll vid utformningen av tankstationer och tankanläggningar. Men det är inte bara för diesel och bensin som vi kan presentera passande lösningar. Även för det ureabaserade drivmedlet AdBlue® (DEF och ARLA 32) har vi tankstationer i olika utföranden.

Hos CEMO hittar du handpumpar och automatiska pumpar med olika kapacitet som passar till våra tankstationer och tankanläggningar.

 

Kravanpassad förvaring och enkel hantering med CEMO tankanläggningar

 

Tankstationer och tankanläggningar från CEMO garanterar inte bara en säker och kravanpassad förvaring av bränsle, utan är även överlägsna vad gäller installation och hantering. Du hittar både stationära och mobila varianter i vårt omfattande utbud, liksom tankanläggningar för inom- och utomhusbruk. Praktiska bränslevagnar garanterar dessutom största möjliga flexibilitet.

CEMO erbjuder tankstationer och tankanläggningar i glasfiberförstärkt plast, polyeten eller stål, med eller utan ADR-intyg för transport av farligt gods. Du kan också välja mellan olika storlekar och volymer, precis efter din verksamhet och förutsättningarna på plats.

Prioritera säkerheten för människor och natur genom att välja tankanläggningar och tankstationer från CEMO.