Tankning

Spara tid och dra nyttja av andra fördelar med en egen tankaläggning

Tiden är vår största tillgång – och säkert är det så med dig också. Med en egen tankstation kan du spara mycket tid, eftersom det bästa med att ha en egen bensinstation är tiden du sparar, förutom att det är praktiskt. Speciellt på landsbygden, eller när närmaste lokala tankställe ligger långt borta blir det många timmar per år, även om man kör kortare sträckor.

Låt oss ta ett litet räkneexempel.

 

Föreställ dig att närmaste lokala bensinstation ligger fem kilometer bort och du tankar en gång i veckan. Det tar cirka 30 minuter i veckan att köra och tanka. Om vi räknar med en timlön på 40 euro kommer vi upp i 1000 euro under ett helt år – och då har vi bara räknat med ett fordon. Då är det bättre att du sparar pengarna. Då slipper du slösa bort din eller personalens tid med att sitta sysslolösa på vägarna och i trafikstockningar.

 

Bättre villkor när du köper bränsle

 

Ett annat argument för att ha en egen tankstation är att du kan spara bränsle genom att köpa större kvantiteter åt gången.Med en årlig konsumtion på cirka 10 000 liter kan du köpa bränsle till ett billigare inköpspris. Fråga din mineraloljeleverantör om villkoren för kvantitetsköp. När bränslepriset har nått en intressant låg nivå kan du alltid utnyttja fördelarna med bulkkvantitet. Har du väl fyllt på din nya tankstation behöver du inte bekymra dig om stora prishopp på de lokala bensinstationerna.

 

Bättre skydd mot stöld och bedrägeri

 

I och med att bensinpriserna stiger ökar även bränslestölderna. Det finns olika möjligheter att förhindra detta: Med hjälp av speciella åtkomst- och kontrollsystem kan man kontrollera förbrukningen för maskiner och för personalen. Installationen i sig har en avskräckande effekt. Stöld på byggarbetsplatsen förhindras genom att endast det dagliga behovet tillhandahålls. Samtidigt finns det ingen obevakad förvaring på byggarbetsplatsen under flera dagar.

 

Arbetet kan starta omedelbart tack vare snabba kontroller

 

Om fordon och maskiner tankas på kvällen innan är de klara att användas direkt på morgonen nästa dag. Man slipper tidsförluster eftersom man inte behöver köra till bensinstationen och kanske måste vänta där. En annan fördel är den optimerade kontrollen av bränsletillförseln. Detta kan hanteras med hjälp av ett åtkomstsystem.

Registreringsnummer, körsträcka, datum, tid och all annan information som rör tankningen sparas och överförs direkt till datorn. Det garanterar enklare och snabbare fakturering.

 

Tanka snabbt utan spill

 

Maskiner och fordon blir bara större och kraftfullare. Det betyder att de allt oftare måste tankas direkt på arbetsplatsen. Dessutom är tankmunstyckena ibland svåra att komma åt på grund av tankens placering eller sitter på 1,40 meters höjd över marken. Att tanka med dunkar är därför varken praktiskt eller tidsenligt längre. Dessutom medför det risk för hälsan och miljön. Med tankar som rymmer över 50 liter är det tidskrävande att tanka samtidigt som det inte går att undvika bränslespill. På mobila tankanläggningar med automatiska bränslemunstycken uppstår inte detta problem. Med CEMO förhindras överfyllning och spill på ett tillförlitligt sätt.

 

Professionella tankningslösningar från en enda leverantör

 

CEMO tillhandahåller allt du behöver för tankning, transport och förvaring, antingen det gäller diesel, bensin, AdBlue®, smörjmedel eller motorolja. Behöver du rådgivning? Kontakta oss. Vi står gärna till tjänst med vår kunskap och erfarenhet om stationära och mobila tankningslösningar. Oavsett hur du bestämmer dig kommer du alltid att få kompetenta råd från våra experter.

DT-Mobil COMBI - Bensin när som helst, var som helst

Bli oberoende med en mobil COMBI-tankstation för diesel och AdBlue®.

Till artikeln

Vi finns alltid här för dig.

Besök CEMO:s nya digitala cinema.

Starta film

Stationära och mobila tankstationer och tankanläggningar från CEMO

Att för den egna verksamheten kunna tanka oberoende av de etablerade bensinstationerna och på avlägsna platser är både bekvämt och säkert, samtidigt som det innebär många fördelar. Hos CEMO hittar du tankstationer och tankanläggningar som passar dina behov av säker förvaring och bränsletransport. Hos oss hittar du behovsanpassade koncept – från lätthanterliga lösningar för eget bruk till ståltankar för byggindustrin, lant- och skogsbruket.

CEMO är marknadsledande i Tyskland när gäller lagenliga helhetssystem för tankställen för egen verksamhet. Vi tillhandahåller tankstationer och tankanläggningar för diesel, bensin och AdBlue® (DEF och ARLA 32), så att din bränsleförsörjning är tryggad även långt borta från reguljära bensinstationer, med bibehållna höga säkerhetskrav.

 

Tankstationer och tankanläggningar för diesel, bensin och AdBlue® (DEF och ARLA 32)

 

CEMO erbjuder stationära och mobila tankstationer och tankanläggningar för olika sorters bränsle. Våra produkter uppfyller självklart alla lagstadgade krav, oavsett vilken sorts bränsle det handlar om. Faktorer som explosionstålighet, flamsäkerhet och vattenskyddsklasser spelar stor roll vid utformningen av tankstationer och tankanläggningar. Men det är inte bara för diesel och bensin som vi kan presentera passande lösningar. Även för det ureabaserade drivmedlet AdBlue® (DEF och ARLA 32) har vi tankstationer i olika utföranden.

Hos CEMO hittar du handpumpar och automatiska pumpar med olika kapacitet som passar till våra tankstationer och tankanläggningar.

 

Kravanpassad förvaring och enkel hantering med CEMO tankanläggningar

 

Tankstationer och tankanläggningar från CEMO garanterar inte bara en säker och kravanpassad förvaring av bränsle, utan är även överlägsna vad gäller installation och hantering. Du hittar både stationära och mobila varianter i vårt omfattande utbud, liksom tankanläggningar för inom- och utomhusbruk. Praktiska bränslevagnar garanterar dessutom största möjliga flexibilitet.

CEMO erbjuder tankstationer och tankanläggningar i glasfiberförstärkt plast, polyeten eller stål, med eller utan ADR-intyg för transport av farligt gods. Du kan också välja mellan olika storlekar och volymer, precis efter din verksamhet och förutsättningarna på plats.

Prioritera säkerheten för människor och natur genom att välja tankanläggningar och tankstationer från CEMO.