CEMO Kunskap

Lastsäkring: Vem är ansvarig?

Enligt centralorganisationen för de tyska försäkringsbolagens branschorganisationer, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), orsakar dåligt säkrad last i Tyskland årligen skador på upp till 300 miljoner euro. Då är hälsokonsekvenserna för trafikanterna eller fordons- och miljöskadorna fortfarande inte inräknade. 25 procent av alla trafikolyckor i tung godstrafik beror på otillräcklig säkring av lasten.

I en trafikkontroll gäller böter, och i Tyskland även prickar i belastningsregistret, om man inte har säkrat lasten på rätt sätt. Om det inträffar en allvarlig olycka kan speditören eller ägaren av nyttofordonet dömas till fängelse.

[Translate to Schwedisch:] Ladungssicherung

Lagar och förordningar

 

Vilka lagar och regler gäller då för lastning och transport med lastbil? Och vem är egentligen ansvarig för att lasten är riktigt säkrad?

Lastsäkring, tyska vägtrafikordningen Straßenverkehrsordnung (StVO) och tyska ingenjörsföreningen Verein Deutscher Ingenieurer, (VDI).


På transportfordon eller lastbilar ska all last säkras på ett sådant sätt att godset inte kan välta, börja rulla, glida eller orsaka buller vid en undanmanöver eller nödbromsning. Enligt StVO ska man också undvika överlast. I VDI-direktiven 2700 beskrivs lämpliga åtgärder för att säkra olika typer av laster i fordonet.


Chaufförens och lastarens ansvar


När det gäller transport, lastning och lossning fattar chauffören och lastaren beslut på eget ansvar.. Följaktligen är de ansvariga för trafiksäker lastning, fortsatt transport och lossning på destinationen. Lastaren kan vara vem som helst som har fått i uppdrag av en speditör, ett transportföretag eller en adressat att utföra lastningen.


Ansvaret för delaktiga företag


Transportföretaget, eventuellt fordonsägaren eller speditören måste se till att både chauffören och lastaren känner till riktlinjerna för säkring av last och är också ansvariga för att dessa genomförs. Både fordonsägaren och företaget som tillhandahåller lastningspersonalen ansvarar för att utbilda chauffören och lastaren.
 

DT-Mobil COMBI - Bensin när som helst, var som helst

Bli oberoende med en mobil COMBI-tankstation för diesel och AdBlue®.

Till artikeln

Vi finns alltid här för dig.

Besök CEMO:s nya digitala cinema.

Starta film

Mobila bevattningssystem är lämpliga för professionell bevattning av större grönområden och parker.

Medelstora system används i trädgårdar och för skötsel och underhåll av kommunala grönområden och för fasadrengöring. Alla enheter är komplett monterade med motorpumpar och svängbara slangvindor. Det finns bevattningssystem med tankar i glasfiberförstärkt plats som rymmer upp till 6000 liter.